เทศบาลเชียงใหม่ก้าวหน้า

สุดสัปดาห์นี้อยู่ที่เชียงใหม่ เพื่อมาช่วยผู้สมัครนายกเทศมนตรีของ #คณะก้าวหน้า ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ออกแบบนโยบาย

ผมได้ไปกับผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คุณธีรวุฒิ (เบอร์ 4) ล่องเรือดูสภาพคลองแม่ข่า คลองหลักที่ผ่ากลางเทศบาลนครเชียงใหม่
คลองแม่ข่าสภาพที่อยู่กลางเมือง อาจดูไม่น่ามีปัญหา แต่พอไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าไปทิศเดียวกับสนามบิน สภาพน้ำก็เน่าเสียเป็นสีดำสนิท โดยเฉพาะที่ชุมชนกำแพงงาม ชุมชนคนจนเมืองผู้เป็นมดงานในเขตเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจุดนี้การตรวจวัดคุณภาพน้ำ และ การเข้างวดกับการปล่อยน้ำเสีย ตลอดจนทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ

ชุมชนกำแพงงาม บางส่วนเข้าสู่โครงการบ้านมั่นคง แต่ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานเช่น ไฟส่องสว่าง หัวฉีดดับเพลิง กล้อง CCTV ซึ่งจะช่วยดูแลชีวิตในชุมชนได้ดีขึ้น

อีกพื้นที่หนึ่งคือ เทศบาลตำบลสันกำแพง ผู้สมัครคือ คุณวิกรณ์ (เบอร์ 2) มีนโยบายที่น่าสนใจ ทั้งการฟื้นย่านเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ทิ้งการดูแลผู้สูงอายุในพื้ทนที่ และ วางโครงสร้างเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่หลายเทศบาลต้องเผชิญ เช่น น้ำเสีย เป็นต้น
#เต็มที่เพื่อบ้านเทศบาลก้าวหน้า

ไกลก้อง ไวทยการ
20 ก.พ. 64