เทศบาลวังชัย คณะก้าวหน้า

เมื่อวานนี้ (25 ก.พ. 64) ได้ไปทำงานนโยบายร่วมกับคุณ พิมพ์พิชชา อภิรักษ์มั่นคง ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังชัย อ.น้ำพอง ขอนแก่น #คณะก้าวหน้า

การเดินทางครั้งนี้ นั่งรถไฟตู้นอนไปลงสถานีน้ำพอง เพื่อเริ่มงานตอนเช้าได้เลย เทศบาลตำบลวังชัย มีพื้นที่ไม่ใหญ่มาก เป็นตำบลเล็กๆ น่ารัก จริงๆ ผมกลับชื่นชอบบรรยากาศอาคารเก่ากับต้นไม้ใหญ่ ริมทางรถไฟ รวมถึงสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟ โดยเฉพาะที่สถานีรถไฟน้ำพองยังมีหอน้ำไว้เติมน้ำให้รถจักรไอน้ำอยู่ ซึ่งเมื่อมีการทำรถไฟรางคู่ และ รถไฟความเร็วสูง การรถไฟก็ควรจะหาทางอนุรักษ์ และ สร้างประโยชน์ จากความสวยงามในอดีตเหล่านี้

ส่วนปัญหาจากการลงพื้นที่ที่ จะมาเป็นนโยบายของผู้สมัครนายกเทศมนตรีของ #คณะก้าวหน้า ที่ตำบลวังชัย ที่การปรับปรุงพื้นที่ย่านเศรษฐกิจเดิมคือ ตลาดเทศบาลตำบลวังชัย ทั้งทางกายภาพคือตลาดสะอาด น่าเดิน มีการกำจัดขยะและ บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงท่อ จัดกิจกรรมที่ทำให้ถนนกลางเมืองกลับมาคึกคัก เช่น ถนนคนเดิน หลายพื้นที่ควรพัฒนาเป็นลานกีฬา เพื่อให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ได้มีที่ออกกำลัง และ กิจกรรมสร้างสรรค์

เอาใจช่วยผู้สมัครนายกเทศมนตรีหญิง ของ #คณะก้าวหน้า ด้วยครับ

ไกลก้อง ไวทยการ
26 ก.พ. 64