การจัดการ Covid-19 ของไต้หวัน

ไกลก้อง ไวทยการ

Vox ได้คำคลิปอธิบายบทเรียนความสำเร็จ และ ปัญหาการยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นของไต้หวัน

ปัจจัยความสำเร็จในช่วงก่อนหน้านี้ที่อธิบายในคลิป
  • การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในระบบประกันสุขภาพที่เชื่อมโยงกับข้อมูลกับบัตรสมาร์ทการ์ดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
  • มีบทเรียนจากการระบาดของเชื้อไวรัส SARS เมื่อปี พ.ศ. 2546 ที่ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โรคระบาดแห่งชาติ เพื่อสั่งการและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและนำมาใช้ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
  • การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และ ผู้ที่ไม่ได้เดินทางและไม่มีโรคประจำตัว ระบบกักตัวสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และ การป้องกันของคนที่เสี่ยงตำ่ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อต่ำมากในช่วงปีที่ผ่านมา


ปัญหาจากการระบาดระลอกใหม่
  • เมื่อกลางเดือน พ.ค. 2564 ไต้หวัน มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 535 ในวันเดียว
  • ทางแก้คือการเร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ไต้หวันสั่งซื้อวัคซีนไปแล้ว 29.81 ล้านโดส ได้รับแล้ว 5,265,100 โดส เป็นวัคซีน AstraZeneca และ Modena (ข้อมูลเมื่อ มิ.ย. 64)
  • มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 3,565,840 โดส คิดเป็น 15.1% ของประชากร (ข้อมูลเมื่อ 11 ก.ค. 64)
  • มีการใช้มาตรการคุมเข้มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนกระทั้งสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ใหม่ 17 คน

ข้อมูลจาก : https://focustaiwan.tw/politics/202107020022

ข้อมูลจาก: https://focustaiwan.tw/society/202107140011

คลิปการอธิบายสภานการณ์โควิด-19 ของไต้หวัน

ที่ว่ามานี้ ไม่ได้จะบอกว่าไต้หวันดีกว่า เพราะถ้ามองวิธีการก็มีมาตรการ และการดำเนินการควบคุมการระบาดของโควิด-19 คล้าย ๆ กับที่ประเทศไทยดำเนินการ สิ่งที่ต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งความสอดคล้องกันของการทำงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โรคระบาด ของไต้หวัน ภายใต้เรื่องข้อมูลนี้ยังมีเรื่องระบบข้อมูลหน้ากากอนามัย ที่ทำให้คนเข้าถึงหน้ากากในช่วงต้นการระบาดที่มีการขาดแคลน เรื่องระบบ contact tracing ที่นำมาใช้อย่างจริงจัง และ ให้กลุ่ม civictech ที่เป็นกลุ่มนักพัฒนาแอพพลิเคชันอาสาสมัครร่วมทำงานกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิด

สุดท้ายสถานการณ์จะดีขึ้นและกลับสู่ภาวะใกล้ปกติคือใช้วัคซีนที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้ ซึ่งล่าสุดไต้หวันใช้วิธีให้บริษัทเอกชนดำเนินการจัดซื้อวัคซีนแทนรัฐบาล เพื่อข้ามอุปสรรคการขัดขวางจากจีน ส่วนสถานการณ์การจัดหาวัคซีน และการฉีดวัคซีนของไทยนั้นยังมีความลึกลับที่เต็มไปด้วยแถบดำอยู่หลายบรรทัด