ก้าวหน้าท้องถิ่น เราไปต่อ

แน่ชัดแล้วว่า #คณะก้าวหน้า ไม่ได้เก้าอี้นายก อบจ.ที่ใดเลย แน่นอนคือความผิดหวังอีกครั้งบนถนนการเมืองสายนี้ ที่ยังต้องเดินทางอีกยาวไกล

อย่างไรแล้ว ในฐานะคนที่ร่วมออกแบบนโยบายกับทีมจังหวัดที่ลงสมัครนายก อบจ. ในนามคณะก้าวหน้า การแข่งขันนายก อบจ. ครั้งนี้ เราได้เห็นการหาเสียงที่พูดถึงนโยบายมากขึ้นในหลายจังหวัด

นโยบายต่างๆ ที่เราได้ใช้ในการรณรงค์หาเสียง ล้วนเป็นการทำงานร่วมกันกับทีมจังหวัด และ มีการลงพื้นที่ดูปัญหา พบปะชาวบ้านในพื้นที่ จึงออกมาเป็นนโยบาย หลัก ๆ คือ รัฐเปิดเผย ขนส่งสาธารณะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเศรษฐกิจ และ การพัฒนาทรัพย์สิน อบจ.

แนวนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นนโยบายที่เราอยากให้เกิดขึ้นจริงในทุกจังหวัด ซึ่งเรายินดีหากจะว่าที่นายก อบจ. คนไหน จะนำนโยบายที่เราได้ออกแบบไว้ไปดำเนินการด้วยความโปร่งใส และ มีส่วนร่วมจากประชาชน

นี่ยังไม่ใช่สนามสุดท้ายของการเลือกตั้งท้องถิ่น ยังมีสนามเลือกตั้ง เทศบาล และ อบต. รออยู่ ซึ่งทีมงานได้เริ่มลงพื้นที่ไปคุยกับว่าที่ผู้สมัครของบางเทศบาลบ้างแล้ว

ที่สำคัญที่สุดคือ ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่สนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ. และ ส.อบจ. ของคณะก้าวหน้า เรายังมุ่งมั่นทำงานการเมืองแบบใหม่ บนพื้นฐานที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชน บนการมีส่วนร่วม โปร่งใส และ เป็นประชาธิปไตย เพื่อให้ระบบการเมืองไทยอยู่บนฐานของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
ภาพการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับผู้สมัครนายก อบจ. บางส่วน

ไกลก้อง ไวทยการ
21 ธ.ค. 63