ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมงาน "ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน" เป็นงานที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแคน ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีที่มาจากคณะก้าวหน้า

งาน ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ในตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนยุคสงครามเย็น

เส้นทางปั่น 43 กิโลเมตร มีนักปั่นมาร่วมกว่า 400 คน ถ้านับว่าเริ่มขี่จักรยานสำรวจเส้นทางร่วมกันกับนายกฯ ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม ถือว่าภายใน 5 เดือน ก็สามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของมุกดาหารได้

งานนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย ที่ไม่ได้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดมุกดาหารไม่ว่าหน่วยราชการ ชมรมนักปั่นจักรยาน มุกดาหาร ภาคเอกชน ที่สำคัญที่สุดคือ ความร่วมแรงร่วมใจของข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลคำบลหนองแคน

เสียงสะท้อนของนักปั่นออกมาดี แต่ก็ยังมีเรื่องให้ปรับปรุงได้อีกมาก ครั้งต่อไปรับรองว่าจัดได้ดีกว่าเดิมแน่นอน