Road trip อบต. ก้าวหน้า

ไกลก้อง ไวทยการ
ฝ่ายบริหารนโยบายท้องถิ่น
คณะก้าวหน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมและคุณธนาธร ได้ไปร่วมพูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ทำงานร่วมกับคณะก้าวหน้า และชนะการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เพิ่งแถลงนโยบายและเพิ่งเริ่มเข้าบริหาร อบต. ในหลายพื้นที่ เป็นการเดินทางทางถนน (road trip) ที่ถือได้ว่า ยาวไกลที่สุดครั้งหนึ่ง คือระยะทางโดยรวมประมาณ 1,800 กิโลเมตร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และ ภาคอีสานอีก 5 จังหวัด คือ ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ จากนั้นผมไปมุกดาหาร ส่วนคุณธนาธรไปต่อที่นครราชสีมา

นโยบายส่วนใหญ่ที่หารือกันจะเป็นเรื่องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปา น้ำการเกษตร น้ำท่วม น้ำแล้ง สิ่งที่เห็นหน้างานคือ อีสานมีแหล่งน้ำเยอะมาก ทั้งหนอง ห้วย ฝาย คลองชลประทาน ตลอดจนน้ำใต้ดิน แต่มีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ ทั้งเรื่องการดูแลแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ การทำโครงข่ายน้ำ เช่น คลองไส้ไก่ ท่อน้ำ เพื่อนำน้ำมาใช้ในการเกษตร หรือ ทำน้ำประปา การดูแลระบบประปาให้ทำงานได้เพื่อผลิตน้ำสะอาดให้ประชาชนใช้ ซึ่งหลายที่ถ่ายโอนให้ อบต.ดูแล แต่การถ่ายโอนแต่ทรัพย์สิน แต่ไม่ได้ให้ความรู้ในการดูแลรักษา และ ไม่สนับสนุนงบประมาณ ล้วนเป็นภาระกับท้องถิ่นที่มีรายได้จำกัด ซึ่งต้องมาดูวิธีแก้ปัญหา ทั้งตามศักยภาพของท้องถิ่น และ การหาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติม


อีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาในชุมชนคือเรื่องขยะ ปัญหายังคงวนเวียนอยู่ตั้งแต่ไม่มีที่ทิ้งขยะในชุมชน หรือมีที่ทิ้งขยะไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เป็นมลภาวะในชุมชน เรื่องนี้เป็นภาระกับ อบต. เพราะการสร้างบ่อขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลนั้นใช้งบประมาณค่อนข้างสูงประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งโดยเฉลี่ย อบต. มีงบลงทุนประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อปี จากงบรายจ่ายสำหรับ อบต. ขนาดเล็ก ที่มีงบ 30 - 35 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งต้องหาพื้นที่ ๆ ไม่มีชุมชนในรัศมี 1 ก.ม. ดังนั้นในระยะสั้น ควรเร่งทำโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการเอาขยะรีไซเคิล มาขายเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน นำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยเพื่อช่วยลดต้นทุนการเกษตร และ ยังลดปริมาณขยะได้อีกด้วย

หลายพื้นที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายของชุมชน โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นหนองน้ำ บางพื้นที่เป็นพื้นที่พิเศษ เช่น อบต.ท่าสะแก จังหวัดพิษณุโลก มีแก่งในแม่น้ำแควน้อยที่สวยงาม พื้นที่ อบต.เข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อยู่บนเขาสูงใกล้ภูทับเบิก หรือ พื้นที่ อบต.ไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ติดด่านช่องสะงำ ชายแดนประเทศกัมพูชา และมีศาสนสถานที่มีชื่อเสียงอย่างวัดหลวงปู่สรวง ล้วนแล้วต่อมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของตำบล และ เกิดเป็นรายได้เพื่อนำมาพัฒนาตำบลในอนาคต

ปิดท้ายกลับไปติดตามความคืบหน้าที่ตำบลหนองแคน จังหวัดมุกดาหาร ที่ทีมบริหารนโยบายท้องถิ่นคณะก้าวหน้า ทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแคนเรื่องกองทุนขยะเพื่อการฌาปนกิจ โดยเป็นการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชาวบ้าน เพื่อขายนำเงินมาเข้ากองทุนและเมือคนในครอบครัวสมาชิกกองทุนเสียชีวิตก็จะมีเงินชดเชย ครั้งนี้เป็นการเปิดรับซื้อขยะครั้งแรกของตำบลหนองแคน วันแรกได้ขยะรีไซเคิลที่นำไปขายได้จำนวนกว่า 1 ตัน ถือว่าเริ่มต้นได้ดี เริ่มมีเงินไหลเข้ากองทุน

มีเรื่องที่ต้องทำงานในพื้นที่ ทั้งริเริ่มใหม่ และ รอขยายผลอีกมาก การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เจตจำนงค์ทางการเมือง และ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการควบคู่กัน ที่สำคัญประชาชนต้องมีส่วนร่วม และต้องทำให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจ ให้ผู้สมัครของ #คณะก้าวหน้า เข้ามาทำงาน