ความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา

เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา (24 มี.ค. 64) ผมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ครั้งนี้เป็นวาระเรื่อง...

View more →