บ้านโพน ชุมชนภูไท กาฬสินธุ์

อยากแนะนำอีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำงานกับ #คณะก้าวหน้า คือเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โพนหรือบ้านโพน เป็นชุมชนภูไท ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณี และ...

View more →