Klaikong

Showing all posts tagged mp:

Picture 1

จุดจอดรถเมล์ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5

ถึงแม้จะพ้นสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว 1 ปี แต่เรื่องที่เคยหารือไว้ในสภาฯ ยังมีการตอบกลับมาอยู่ เรื่องนี้หารือไว้เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 เป็นเรื่องขอให้มีจุดจอดรถโดยสารประจำทางที่ พิพิธภัณฑ์...

View more →

Picture 1

รายงานการทำงานสภาฯ ปี 62 ของ ส.ส.ไกลก้อง ไวทยการ

ไกลก้อง ไวทยการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 เป็นการทำงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในชีวิตผม...

View more →