Klaikong

Showing all posts tagged musuem:

Picture 1

จุดจอดรถเมล์ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5

ถึงแม้จะพ้นสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว 1 ปี แต่เรื่องที่เคยหารือไว้ในสภาฯ ยังมีการตอบกลับมาอยู่ เรื่องนี้หารือไว้เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 เป็นเรื่องขอให้มีจุดจอดรถโดยสารประจำทางที่ พิพิธภัณฑ์...

View more →

Picture 1

Space Inspirium

หยุดสามวันติดวันวิสาขบูชา ได้มีโอกาสขับรถออกไปนอกเมือง คราวนี้ลองไปเยี่ยมศูนย์อวกาศศรีราชา จริง ๆ หากจะย้อนเรื่องเทคโนโลยีอวกาศของไทยศรีราชา...

View more →