เทศบาลหนองแคน

วันนี้จะขอแนะนำอีกเทศบาล ในจังหวัดมุกดาหาร ที่ทำงานกับ #คณะก้าวหน้า คือ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน นายกบรรจง ไชยเพชร ลงสมัครนายกเทศมนตรีในนามคณะก้าวหน้า...

View more →