แนวนโยบาย อบจ. สุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 6 - 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมและทีมงาน เดินทางไปจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คุณพงษ์ศักดิ์ (ลก) โพธิครูประเสริฐ และทีมงาน เพื่อร่วมกันทำนโยบาย...

View more →