ท้องถิ่นกับการฟื้นการขนส่งทางน้ำ

เดือนกรกฎาคม เป็นจังหวะที่คณะก้าวหน้าประกาศทำงานการเมืองท้องถิ่นอย่างจริงจัง ผมเองมารับผิดชอบเรื่องนโยบายท้องถิ่นของคณะ โดยมีนโยบายหลัก ที่ทีมคณะก้าวหน้าท้องถิ่นทุกพื้นที่ต้องมีคือ...

View more →