อภิปรายกฎหมาย กสทช.

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 ผม ไกลก้อง ไวทยการ ผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ #พรรคอนาคตใหม่ ได้อภิปรายในการ #ประชุมสภา ในวาระรับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 ของ พรบ. กสทช....

View more →