บ้านโพน ชุมชนภูไท กาฬสินธุ์

อยากแนะนำอีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำงานกับ #คณะก้าวหน้า คือเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โพนหรือบ้านโพน เป็นชุมชนภูไท ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณี และ ผลผลิตทางการเกษตรอย่างพุทรานมสด


แรกที่เข้ามาสำนักงานเทศบาล รู้สึกว่าเป็นสำนักงานเทศบาลที่สวยมาก เป็นอาคารกึ่งปูน กึ่งไม้ ที่เป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นประยุกต์ ภายหลังทราบว่าเป็นอาคารท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ศิลปาชีพ ส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกือบทุกบ้านทำขึ้น เพราะเมื่อเดินเข้าไปในชุมชน จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้แบบดั่งเดิม คือยกพื้นสูง มีนอกชานใหญ่ และใต้ถุนของทุกบ้านจะมีกี่ทอผ้า ซึ่งวันนี้แม่ ๆ ใน "บ้านโพน" ยังทอผ้าทั้งใช้เอง และ ขายในพื้นที่ มีลายฟ้าเฉพาะของบ้านโพนหลายสิบลายผ้า


ทีมบริหารเทศบาลตำบลโพน แม้ช่วงลงสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ได้ลงในนามคณะก้าวหน้าโดยตรง แต่เมื่อเข้ามาบริหารแล้วได้เข้ามาทำงานร่วมกัน โดยเริ่มจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา การออกแบบพื้นที่สาธารณะ ล่าสุดคือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนด้านการทำสื่อออนไลน์ เพื่อนำเรื่องราวดี ๆ ของตำบลโพน เผยแพร่สู่โลกออนไลน์


อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลโพน ยังติดปัญหาที่เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่ เช่น สถานที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ ที่ใช้สำนักงานเทศบาลปัจจุบัน ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้เทศบาลทำให้ เทศบาลไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ที่จะนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่การเรียนรู้ การทำกิจกรรม และ สันทนาการของตำบลโพน เพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจทั้งการค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว ใครสนใจ

เข้ามาเยี่ยมเยือนซื้อผ้าไหม ซื้อพุทรา กันได้ครับ