“เสาไฟกินรี” มีได้ ถ้าโปร่งใสและประชาชนต้องการ[ "เสาไฟกินรี" มีได้ ถ้าโปร่งใสและประชาชนต้องการ "ไกลก้อง" เผย "เทศบาลก้าวหน้า" ต้องแจกแจงกิจกรรมและงบประมาณชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน]

กระแสเสาไฟฟ้ากินรี ภายใต้การกำกับดูแลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งหนึ่ง กลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงอย่างมากในโลกออนไลน์ เนื่องจากสถานที่ติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประดับด้วยรูปกินรีสีทอง ตั้งอยู่ในจุดที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ อีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีราคาที่สูงเกือบ 1 แสนบาทต่อต้น (94,000 บาท/ หน่วย)

"คณะก้าวหน้า - ท้องถิ่น" พูดคุยกับ "ไกลก้อง ไวทยการ" ทีมนโยบายผู้ออกแบบนโยบายพื้นฐานสำหรับ อปท. คณะก้าวหน้า มาพูดคุยถึงกระแสเสาไฟฟ้ากินรีดังกล่าว

"จริงๆ เสาไฟจะเป็นกินรีก็ได้ ถ้าประชาชนในพื้นที่เขาเห็นด้วย คำถามคือ มีการสอบถามหรือทำประชาคมกันหริอเปล่า ถัดมาเราก็ต้องมาดูเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างว่า ราคาสูงไปไหม ? เกินจริงหรือเปล่า ? ตรงนี้เป็นหน้าที่สำคัญของ อปท. ที่ควรเปิดเผยอย่างโปร่งใสให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้รายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการ"

ไกลก้อง กล่าว แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าว เขาไม่ติดใจว่าจะเป็นรูปอะไร

นอกจากความโปร่งใส ซึ่งเป็นเรื่องหลักที่ อปท. จะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการเผยเปิดข้อมูลต่างๆ ว่ากำลังทำอะไร มีราคาเท่าไหร่ หรือเมื่อใดจะแล้วเสร็จ

และสิ่งที่ อปท. ควรดำเนินการนั้น มีรายละเอียดมากกว่าเสาไฟฟ้าส่องสว่างเสียอีก

"แน่นอนว่า ถนนของเราควรคำนึงถึงการสร้างแสงสว่างจริงๆ สอดคล้องกับภูมิทัศน์ และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ถ้าดูจากงบประมาณ 1 แสนบาทต่อต้น ถ้าเราสามารถจัดซื้อมาในราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อพิจารณาจากความคงทน การใช้งาน ฯลฯ เหลือเพียงราคา 5 หมื่นบาทต่อต้น เงินอีกครึ่งที่เหลือก็สามารถนำไปพัฒนาในนโยบายส่วนอื่นได้ เช่น เอาไปปรับปรุงน้ำประปา เป็นต้น" หนึ่งในทีมนโยบายท้องถิ่น คณะก้าวหน้า กล่าว

ไกลก้อง บอกว่า พูดถึงถนนทั้งเส้น เรื่องเสาไฟฟ้าแสงสว่างมันเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น เพราะถนนหนึ่งเส้น มันต้องดูว่าทางเป็นอย่างไร ทางเท้าข้างๆ ถนนมีพร้อมไหม มีพร้อมสำหรับคนพิการสัญจรไปมาได้สะดวกไหม มีท่อระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพข้างๆ ถนนหรือไม่ นี่คือ มาตรฐานถนนที่ต้องคำนึงให้รอบด้าน

"เอาเข้าจริงแล้ว ปัญหาก็คือ เวลาออกแบบโครงการได้สอบถามคนในพื้นที่ไหม ถนนเส้นนี้อยากให้ออกแบบแบบไหน ประชาชนที่มาใช้บริการ แบบไหนพวกเขาต้องการจริงๆ" เขาเสริม

ถามต่อไปถึง แนวนโยบายของคณะก้าวหน้า ท้องถิ่น ที่พร้อมจะลุยในส่วนของ อปท. ทุกระดับว่ามีแนวทางในการวางนโยบายอย่างไร

ไกลก้อง ได้ยกตัวอย่างของ นโยบายรัฐเปิดเผย หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า open government ความหมายก็ตรงไปตรงมา คือ ความพยายามแจงแจกรายละเอียดการทำงานแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส

"เรามีนโยบายเรื่องของความโปร่งใส งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าจะทำโครงการปรับปรุงที่ไหน ข้อมูลจะนำไปลงในเว็บไซต์เทศบาลก้าวหน้า เพื่อบอกประชาชนว่าเทศบาลกำลังทำอะไรอยู่ ถ้าจะปรับปรุงก็จะมีแบบให้เลือก มีการทำประชาชนคม รับฟังความคิดเห็นก่อน ถ้ามีโครงการสาธารณะที่จะปรับปรุงแล้วมีประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ก็จะเป็นที่จะต้องขอความคิดเห็นจากประชาชน "

ไกลก้อง กล่าวทิ้งท้ายว่า ในอนาคต ท้องถิ่นของเราจะมีเสาไฟฟ้าแบบใด ไม่สำคัญเท่ากับว่า สิ่งเกิดขึ้น เป็นผลผลิตของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือไม่ คุ้มค่าและเกิดจากการใช้งบประมาณอย่างคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดหรือเปล่า

ทั้งหมดเหล่านี้ เป็นภารกิจหลักของคณะก้าวหน้า ที่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นของพวกเรา ให้เข้าถึงการเมืองที่จับต้องได้ และพัฒนาถิ่นที่อยู่ของพวกเราทุกคนให้ดีขึ้น

ที่มา : https://www.facebook.com/LocalProgressivemovement/posts/285573060016219