สไลด์งาน International Open Data Day 2020


Opendata_day_yala.pdf