ท้องถิ่นกับการฟื้นการขนส่งทางน้ำ


เดือนกรกฎาคม เป็นจังหวะที่คณะก้าวหน้าประกาศทำงานการเมืองท้องถิ่นอย่างจริงจัง ผมเองมารับผิดชอบเรื่องนโยบายท้องถิ่นของคณะ โดยมีนโยบายหลัก ที่ทีมคณะก้าวหน้าท้องถิ่นทุกพื้นที่ต้องมีคือ

  • ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน เพื่อให้ขนส่งสาธารณะในท้องถิ่นเข้าถีง และ เชื่อมต่อกัน
  • การศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วมออกแบบการศึกษาในท้องถิ่น ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง
  • เศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองในท้องถิ่น
  • สิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว
  • รัฐเปิดเผย โปร่งใส มีใช้งบท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วม

การทำนโยบาย หลักคือให้พื้นที่คิด เราช่วยตบ ช่วยแต่ง ให้เข้าที่ กลุ่มแรกที่ได้ลงพื้นที่ไปคุย จะเรียกว่ากลุ่มภาคกลางก็ได้ มีนโยบายที่สนใจคล้าย คือ การฟื้นการขนส่งทางน้ำ


นโยบายนี้ นำเสนอโดยทีมว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ. จังหวัดนครปฐม อยุธยา ฉะเชิงเทรา นนทบุรี เพื่อผลเรื่องของการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนริมน้ำ ให้ชุมชนริมน้ำได้เชื่อมต่อ ระบบคมนาคมขนส่งหลัก และ พัฒนาสภาพแวดล้อมของคลองที่ถูกทิ้งให้เสื่อมโทรม

นครปฐม เน้นแนวคิดพัฒนาคลองเจดีย์บูชา ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อความสะดวกของประชาชน เพื่อไปไหว้พระปฐมเจดีย์

อยุธยา มีแนวคิดฟื้นเส้นทางเรือรอบเกาะเมือง เชื่อมลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปพระราชวังบางประอิน เป็นทางเลือกในการสัญจร บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของกรุงศรีอยุธยา


ฉะเชิงเทรา มีแนวพัฒนาขนส่งทางน้ำ เป็นทางเลือกในการสัญจร ลดปริมาณจราจรระหว่าง วัดหลวงพ่อโสธร ไปตลาดบ้านใหม่ เชื่อมต่อสถานีรถไฟ

นนทบุรี คิดใช้เส้นทางทางน้ำ เปิดพื้นที่เศรษฐกิจ ระหว่างชุมชนท่าอิฐ-เกาะเกร็ด-ปากเกร็ด


ลงพื้นที่กัน วันเว้นวัน ไปเห็นสภาพจริง คุยกับคนในพื้นที่ กับทีมงานผู้สมัคร เพื่อออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์ในพื้นที่ จากนี้จะมีชุดนโยบายต่างๆ มาเล่าให้ฟังกันบ่อย ๆ ครับ