คลิป VDO เพื่อการจัดการความรู้ ทีมหมอครอบครัว

 ภาพ:https://www.facebook.com/pages/ทีมหมอครอบครัว ไกลก้อง ไวทยการ Social Technology Institute 3 ส.ค. 58 มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการทำคลิปของทีมหมอครอบครัว...

View more →