ความคืบหน้า ความล่าช้า ของรัฐสภาใหม่

ไกลก้อง ไวทยการ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ (9.3.63) ผมในฐานะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ ได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยม การก่อสร้างอาคารรัฐสภาฝั่ง...

View more →